دیدار بنیاد امید ایرانیان با آیت الله مقدس
دیدار با کمیته جوانان بنیاد امید ایرانیان
پیام تسلیت آیت الله مقدس بمناسبت حادثه منا
پیام تسلیت آیت الله مقدس در پی حادثه منا
--%>
Bootstrap Slider