از فعالیتهای اجرایی آیت الله مقدس پس از پیروزی انقلاب به طور خلاصه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد

 • امام جمعه موقت اصفهان
 • امام جمعه دولت آباد
 • عضو شورای عالی نهاد های انقلاب
 • ریاست هیئت تجدید نظر بازسازی دانشگاهها
 • مسئولیت دفتر حضرت آیت الله طاهری
 • نماینده ی امام و حاکم شرع هیئت های 7نفره استان اصفهان و چهار محال بختیاری
 • نماینده شورای نگهبان در انتخابات
 • امام جماعت دانشگاه اصفهان از بدو شروع و افتتاح دانشگاه پس از پیروزی انقلاب
 • ریاست شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی
 • تشکیل کمیته انقلاب برای بعضی شهرستانها
 • تاسیس روحانیت مبارز با کمک دوستان
 • تشکیل بنیاد ازدواج
 • عضویت شورای بهزیستی به نمایندگی آیت الله طاهری
 • تدریس در دانشگاه های مختلف: علامه طباطبایی تهران ،دانشگاه اصفهان، دانشگاه پزشکی ، دانشگاه علوم قرآن اوقاف تهران و...
 • تدریس احکام استدلالی و اخلاق جهت مسئولین جهاد سازندگی
 • تدریس اصول عقائد جهت کارمندان کشاورزی
 • تدریس احکام اراضی جهت اعضا و کارمندان هیئت 7نفره واگذاری زمین
 • تدریس قوائد فقهیه جهت دبیران آموزش و پرورش
 • تدریس در کانون توحید
 • تدریس در حوزه های مختلف
 • تاسیس و تشکیل خیریه و صندوق های قرض الحسنه : هجرت و شهدای محراب دانشگاه اصفهان ،مقداد و ...
آیت الله مقدس همواره امین و معتمد اکثریت مراجع نیز بوده اند و از نمایندگان حضرات آیات عظام نظیر : مرحوم امام خمینی ، مرحوم اراکی ،منتظری ، بهجت ،فاضل لنکرانی ، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی ،موسوی اردبیلی و صانعی میباشند.