دیدار با کمیته جوانان بنیاد امید ایرانیان

کمیته ی جوانان بنیاد امید ایرانیان به همراه چند تن از مدیران این بنیاد روز پنج شنبه مصادف با عید سعید قربان به رسم ادب و احترام در اعیاد ملی مذهبی به دیدار حضرت آیت الله مقدس آمده و ضمن معرفی اعضا و توضیح برخی فهالیتهای جوانان به ایشان ،دقایقی به صحبتهای ایشان گوش دادند ، آیت الله مقدس ضمن ابراز خرسندی از دیدن این جوانان فعال از آنها قدردانی کردند و همه را به پرهیز از دامن زدن به اختلافات و اتحاد دعوت کردند و "گفتگو" را بهترین راه برای حل اختلافات معرفی کردند.